fbpx

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van de gîte / het vakantieappartement La Vision en Vosges in Xamontarupt, Frankrijk.

We wensen u een aangenaam verblijf toe.

Gebruikte termen:
De gîte = het appartement gelegen achter de appartementsdeur op de begane grond van het pand gelegen op 27, Le Haut de Gemel te Xamontarupt.
Verhuurder = Dick en Marijke van Goch, eigenaren van de gîte.
Huurder = de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met de verhuurder. Alle bepalingen en regels in deze voorwaarden voor de huurder gelden tevens voor alle personen die de huurder opgeeft voor verblijf in de gîte.

1. Boeken/reserveren

De huurder ontvangt na het boeken een reserveringsbevestiging per e-mail.

Binnen 3 dagen na ontvangst van deze reserveringsbevestiging dient er een aanbetaling van 30% van de huursom gestort te worden op de rekening met IBAN: FR76 1720 6002 4393 0309 4454 005 t.n.v. M. VAN GOCH DICK en onder vermelding van aanbetaling, uw naam en de huurperiode. Na ontvangst van de betaling is de reservering definitief. Door het maken van de reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Indien de betaling niet binnen 3 dagen is ontvangen vervalt de optie van reserveren.

Het restant van de huursom dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het bedrag binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt de betaling dan nog niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht de woning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Bij boeking binnen 6 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur meteen te betalen.

2. Kosten verhuur, energie en waarborgsom

Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van de gîte zoals vermeld op de website. De huur is inclusief 1 set bedlinnen per persoon (molton, hoeslaken, dekbed, dekbedhoes, kussen, kussensloop) en 1 grote + 1 kleine handdoek per persoon. Verder is bij de huur inbegrepen : de eindschoonmaak en draadloos internet. Bij het verlaten van de gîte dient alles in nette staat opgeleverd te worden (opgeruimd en bezemschoon). De gebruikte huishoudelijke apparatuur (oven, kookplaat, koelkast, BBQ etc.) moet schoongemaakt worden. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aan 25 euro/uur aangerekend worden.

De gîte en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij voor het verblijf een verplichte waarborgsom van € 300,-. De waarborgsom moet voor de dag van aankomst staan op rekening FR76 1720 6002 4393 0309 4454 005 t.n.v. M. VAN GOCH DICK en onder vermelding van borg, uw naam en de huurperiode. Na vertrek wordt eventuele schade van de waarborgsom afgetrokken en wordt de rest binnen de 3 weken na de huurtermijn terugbetaald. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.

Huurder betaalt de wettelijk verplichte toeristenbelasting (€0,90 p.p.p.n.) . Deze wordt berekend door de verhuurder en wordt na afloop verrekend met de waarborgsom.

De gîte is voorzien van elektrische verwarming, zoals in Frankrijk gewoon is. Er is een forfait van 40 kWh per nacht inbegrepen bij de
huursom. Wordt er meer energie gebruikt, dan wordt er 0,50€/kWh doorberekend naar de huurder en verrekend met de waarborgsom om energiezuinigheid t.b.v. het milieu te stimuleren. Gaat het totaalbedrag de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen bij uitchecken. 

3. Annuleringsvoorwaarden

Annulering / omboeking door de huurder:

De huurder kan schriftelijk, tot de 30e dag vóór de dag van aankomst kosteloos annuleren of omboeken. In geval van annulering voor de 30e dag vóór de dag van aankomst ontvangt huurder 100% van de reeds betaalde huursom retour en vervallen alle betalingsvoorwaarden.

Bij annulering tot de 15e dag vóór de dag van aankomst ontvangt de huurder 50% van de totale huursom retour.

Bij annulering vanaf de 15e dag vóór de dag van aankomst tot op de dag van aankomst of later betaalt de huurder de volledige huurprijs en ontvangt geen retouren.

In geval van een positieve COVID-test in de laatste week voor de dag van aankomst, mag de huurder éénmaal de data van de boeking wijzigen naar een nieuwe datum binnen 12 maanden van de originele boeking, mits er officieel bewijs is van de positieve test en mits er een nieuwe datum vrij is binnen 12 maanden.

Wanneer het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen opgelegd door de Franse overheid of een andere overheidsinstantie, dan zijn eveneens de annuleringsvoorwaarden van kracht. We adviseren daarom om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten zodat, indien u door omstandigheden of overmacht genoodzaakt bent uw vakantie te annuleren of voortijdig te moeten afbreken, uw gelden kan recupereren. Informeer u hiervoor tijdig bij uw verzekeringsagent voor een voldoende dekkende verzekering

Een wijziging of annulering door de huurder dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven onder vermelding van naam en huurperiode.

Annulering door de verhuurder :

Indien omstandigheden de verhuurder dwingen tot annulering van het verblijf, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.

De verhuurder behoudt zich het recht over te gaan tot annulering van de verhuurovereenkomst bij onjuistheid van de opgegeven persoonsgegevens.

4. Huisregels

De huurperiode is minimaal 3 nachten. Op alle dagen van de week kan ingecheckt of uitgecheckt worden. Huurder heeft op de aankomstdag niet eerder dan vanaf 16.00 uur toegang tot de gîte en huurder heeft op de vertrekdag voor 10.00 uur de gîte verlaten.

Huurder ontvangt 2 sets sleutels: Één van de voordeur van het huis en één van de deur van de gîte. Als huurders afwezig zijn in de wetenschap dat ook verhuurders afwezig zijn, hebben huurders de verplichting om de voordeur van het huis te sluiten. Huurders dienen beide sleutelsets vóór vertrek terug te geven.

Er zijn geen huisdieren / dieren toegestaan in de gîte(terras en tuin inbegrepen).

In de gîte én op het terein van de gîte (terras en tuin inbegrepen) geldt een rookverbod.

De gîte wordt niet verhuurd voor vrijgezellen feesten, studentencantussen of andere overdreven drinkpartijen.

Tussen 22.00 uur en 08.00 uur maakt de verhuurder geen lawaai in en rondom de gîte.

Bij reserveren onder valse voorwendselen zal het voorschot /waarborg ingehouden worden en zal de huurder geen toegang tot de gîte krijgen /de toegang tot de gîte ontzegd worden.

Bij brand dient u het gebouw zo snel mogelijk te verlaten en de brandweer (112 bellen) en de eigenaar te verwittigen. Bij een klein brandje kunt u zelf eerst 1 bluspoging doen met de daar voorziene brandblusapparaten.

Er dient één gast in het bezit te zijn van een gsm, zodat de hulpdiensten kunnen verwittigd worden.

Het is niet toegestaan om in de gîte met meer dan het vermelde maximum aantal personen (8 personen) aanwezig te zijn. Ook extra tenten, caravans of motorhomes zijn niet toegestaan.

Het huisvuil dient correct gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene bakken.

5. Aansprakelijkheid

De huurder verbindt zich er toe het verhuurde goed te behandelen. Bij overlast en/of schade aan de gîte of de inventaris, of het niet naleven van de huisregels loopt u het risico de gîte te moeten verlaten.

Als verhuurder hebben wij geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gîte.

Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van de verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de gîte bevinden.

Alle schade dient voor het vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.

6. Klachten

Klachten in verband met inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld, zodat de verhuurder in de gelegenheid is de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.

7. Overige

Op de verhuurovereenkomst is het Franse recht van toepassing.

Alle vermeldingen op de website (www.lavisionenvosges.com) en de social media accounts van La Vision en Vosges worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

opgemaakt te Xamontarupt op 16 februari 2022ve90